Sivu 1/1

2:02 § Osakeoikeuksien käyttö; osakasluettelomerkintä; asukkaiden osallistuminen yhtiökokoukseen (AOYL 2:2, 2:12.1 ja 6:11 §)

Lähetetty: 01 Elo 2014, 12:54
Kirjoittaja 3423
Hei, asunto-osakeyhtiössämme on tehty kauppa, jossa asunto-osakkeet siirtyivät uuden omistajan omistukseen, mutta myyjälle jäi elinikäinen hallinta-oikeus . Kumpi saa osallistua yhtiökokoukseen ja tarvitaanko valtakirja ?
Terveisin Pirjo Jämsen

Re: 2:02 § Osakeoikeuksien käyttö; osakasluettelomerkintä; asukkaiden osallistuminen yhtiökokoukseen (AOYL 2:2, 2:12.1 ja 6:11 §)

Lähetetty: 16 Joulu 2014, 16:08
Kirjoittaja OM
Osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia, kun hänet on merkitty osakasluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle, että hänen omistukseensa on tullut yhtiön osakkeita ja esittänyt asiasta luotettavan selvityksen (AOYL 2:2 §). Taloyhtiön osakkaat käyttävät päätösvaltaa yhtiökokuksessa. Yhtiökokoukseen osallistumisen kannalta ratkaisevaa on siten osakasluettelomerkintä tai saannon ja luotettavan selvityksen ilmoittaminen yhtiölle.

Osakkaiden lisäksi myös taloyhtiön asukkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä (ks. näistä edellytyksistä AOYL 6:11 §).