1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

Soveltamisala, asunto-osakeyhtiön ja osakehuoneiston määritelmä, osakehuoneiston vuokraus, yhtiön toimiala, osakkaan rajoitettu vastuu, enemmistöperiaate, yhdenvertaisuusperiaate, johdon tehtävä, yhtiöjärjestys
EPÄ06SELVÄ
Viestit: 1
Liittynyt: 22 Helmi 2013, 18:31

1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 §)

ViestiKirjoittaja EPÄ06SELVÄ » 18 Maalis 2013, 17:16

Tausta:
- ostettiin osake (ns. kakkosasunto) heinäkuussa 2012
- hallinta siirtyi 1.9.2012
- kyseltiin autopaikasta syyskuussa 2012 ja ilmoittaudumme jonoon
- autopaikkojen ( 27 autopaikkaa ja 3 vieraspaikkaa) tilanne ennen 21.2.2013 ollutta yhtiökokousta: 18 osakasta oma autopaikka, 1 paikka vuokrattu ulkopuoliselle ja 4:llä osakkaalla kullakin 2 autopaikkaa
Yhtiökokouksen ratkaisu:
- hallitus esitti hyväksyttäväksi autopaikkojen jakosäännön autopaikkojen hallintaan ja jakamiseen, jonka kohdan 3 esitimme yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseksi
- Kohta 3: Jokaisella huoneistolla , jota käytetään vakituisena asuntona, on oikeus yhteen autopaikkaan riippumatta siitä, onko huoneiston omistajalla tai asukkaalla autoa. Autopaikan jälleenvuokraus on kielletty.
- pitkän keskustelun jälkeen ratkaisuksi tuli, että yhtiökokous hyväksyi säännöt äänestyksen jälkeen (n. 10000 vastaan 3600) pienellä korjauksella, että autopaikkoja ei voi vuokrata ulkopuolisille
Isännöitsijän tulkinta säännöstä kokouksen jälkeen tekemäämme kysymykseen:
- koska ette ole kirjoilla asunto-osakeyhtiöpaikkakunnalla teillä ei ole oikeutta taloyhtiön autopaikkaan, vaikka neljällä osakkaalla on kaksi autopaikkaa
- meistä tulkinta tai jakosäännön hyväksyminen on asunto-osakeyhtiölain ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen
Onko autopaikkojen hallinta ja jakaminen säännöt asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja moitekanne mahdollinen?

Tuulikki
Viestit: 1
Liittynyt: 12 Maalis 2013, 19:12

1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 §)

ViestiKirjoittaja Tuulikki » 24 Maalis 2013, 12:25

Miten laki vaikuttaa autopaikan (pihapaikan) käyttämiseen ja hallintaan? Taloyhtiö on omalla tontilla ja autopaikat osakkaiden hallinnassa. Voiko yhtiö irtisanoa paikat?

Taloyhtiössä on kolmenlaisia autopaikkoja; osa kulkee osakkeiden mukana (lunastushinto 170 €), osa vuokrapaikkoja ja vieraspaikat. Nyt Isännöitsijä on lähettänyt yksipuolisen maa-alueen vuokra-sopimuksen irtisanomisen 12.3.2013 - astuu voimaan 31.3.2013. Autopaikat jaetaan uudelleen. Yh-tiöjärjestyksessä ei ole mitään autopaikoista, yhtiökokouksessa ei ole asiaa käsitelty, eikä asiasta ole tiedotettu. Kuinka laillinen on tällainen autopaikan irtisanominen (maksut on maksettu ja lisäksi tuo 170 €:n lunastushinta tolppapaikasta).

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja autopaikat; paikan varaaminen vuokralaisen käyttöön (AOYL 1:10 §)

ViestiKirjoittaja OM » 26 Maalis 2013, 13:10

Vastaus käyttäjälle "ArtPi"

Ks. vastaus yllä. Taloyhtiön autopaikkojen jakamiseen sovelletaan yhdenvertaisuusperiaatetta siten, että osakkaan on voitava luovuttaa vuokralaiselleen lähtökohtaisesti samanlaiset oikeudet yhtiön autopaikkoihin kuin yhtiön talossa asuvilla osakkeenomistajilla on, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta huoneiston luovuttamista toisen käyttöön tai määrätä talossa asuvien osakkeenomistajien etuoikeudesta (HE 24/2009, s. 54).

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 §)

ViestiKirjoittaja OM » 26 Maalis 2013, 13:14

Vastaus käyttäjälle "Tuulikki":

Uutta lakia valmisteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota yhtiön autopaikkojen jakoon vaikka asiasta ei ole nimenomaista säännöstä laissa, koska vastaavia yhtiön tilojen käyttöoikeuksien luovuttamistilanteita voi olla lukematon määrä. Lakiesityksen perusteluissa on kuitenkin käsitelty yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamista autopaikkojen jakoon.

Oikeuskirjallisuudessa (esim. Kuhanen - Kanerva – Furuhjelm – Kinnunen, 2010, s. 88) suositellaan jonotuslistan arpomista joko toistaiseksi tai siten, että paikat jaetaan määräajaksi (ja arvotaan uudelleen määräajoin). Lain perusteluiden mukaan talossa asuvia osakkaita ja sijoittajaosakkaita ei saa asettaa eri asemaan vaan sijoittajaosakkaiden vuokralaisilla pitäisi olla samanlainen oikeus autopaikkaan kuin talossa asuvilla osakkailla (HE 24/2009 perusteluiden s. 54).

Kysymyksestä ei käy ilmi, millä perusteella osa autopaikoista ”kulkee osakkeiden mukana”. Jos tällaisen autopaikan hallintaoikeus on yhtiöjärjestyksessä liitetty osakkeiden omistukseen, osakkaan hallintaoikeutta voidaan muuttaa vain sellaisella yhtiökokouksen päätöksellä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (2/3:n määräenemmistö), johon myös autopaikan menettävä osakas suostuu. Jos au-topaikkojen hallintaoikeus perustuu yhtiökokouksen päätökseen tai yhtiöjärjestyksen yleiseen mai-nintana siitä, että yhtiön kiinteistöllä on autopaikkoja, autopaikkojen katsotaan olevan viime kädes-sä yhtiön hallinnassa siten, että yhtiökokous voi myöhemmin muuttaa autopaikkojen jakoa. Jäljem-pänä vastauksessa oletetaan, että kysyjä ei tarkoita ensin mainittua tilannetta, jossa autopaikan hal-lintaoikeutta ei voi poistaa ilman osakkaan suostumusta.

Lain mukaan hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimeen, joka vaikuttaa olennaisesti osakkaan huoneiston käyttämiseen tai joka on epätavallinen tai laajakantoinen. Kaikkien autopaikkojen jaon uudelleen järjestäminen ja uusien autopaikkojen jakoa koskevien periaatteiden käyttöönotto voi olla sellainen asia, joka edellyttää yhtiökokouksen päätöstä tai valtuutusta hallitukselle. Kysymyksestä ei käy ilmi, mihin autopaikkojen irtisanominen perustuu ja onko irtisanottu vain tiet-tyjen osakkaiden autopaikat vai kaikkien osakkaiden autopaikat.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että autopaikkojen jakoperusteiden muuttaminen AOYL:n yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamiseksi on hyväksyttävä irtisanomisperuste kaikkien yhtiön auto-paikkojen vuokrasopimusten irtisanomiseen (Kuhanen – Kanerva – Furuhjelm – Kinnunen, Asunto-osakeyhtiölaki, 2010, s. 91).

Lähtökohtaisesti kyse on yhtiön hallinnassa olevan alueen käyttämisestä päättämisestä. Jos hallinta-oikeuksia ”lunastettuihin” autopaikkoihin ei ole kirjattu yhtiöjärjestykseen, ei voida olettaa, että ne kuuluisivat osakkaiden yksinomaiseen hallintaan. Myös kysymys siitä, onko yhtiö velvollinen pa-lauttamaan ”lunastushintaa” ratkeaa sillä perusteella, mitä autopaikan hallinnasta on kyseisessä ta-pauksessa sovittu. Irtisanomisten mahdolliseen sopimuksen tai lain vastaisuuteen oikeusministeriö ei voi yksittäistapauksessa ottaa kantaa.

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 §)

ViestiKirjoittaja OM » 26 Maalis 2013, 13:16

Vastaus käyttäjälle "EPÄ06SELVÄ":

Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista on asettaa yhtiön rakennuksessa asuvat ja muut osakkeenomistajat erilaiseen asemaan, jollei erilaisista oikeuksista määrätä yhtiöjärjestyksessä. Esimerkiksi sijoittajaosakkaan on voitava luovuttaa vuokralaiselleen lähtökohtaisesti samanlainen oikeus yhtiön autopaikkoihin kuin talossa asuvilla osakkeenomistajilla on, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta huoneiston luovuttamista toisen käyttöön tai määrätä talossa asuvien osakkeenomistajien etuoikeudesta (HE 24/2009, s. 54).

STP
Viestit: 2
Liittynyt: 17 Huhti 2013, 15:57

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja STP » 17 Huhti 2013, 17:03

Hei,

yhtiökokouksessa päätettiin autopaikkojen kirjallisista jakoperiaatteista/säännöistä, joiden yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisuuteen liittyen olisi 2 kysymystä. Sääntojen mukaan;

Kysymys 1.
"Autopaikan jonotuslistalle voi ilmoittautua vain talon asukas."

Eli muualla kuin talossa asuva (sijoittaja)osakas ei voi autopaikkaa hakea/jonottaa/saada eikä näin ollen myöskään luovuttaa paikkaa eteenpäin vuokralaiselle. Sen sijaan vuokralaiselle (=asukkaalle) on annettu oikeus hakea autopaikkaa suoraan taloyhtiöltä. Toisin sanoen sijoittajaosakkaan oikeus hakea autopaikkaa on otettu pois ja hakuoikeus on siirretty osakkaasta riippumatta suoraan vuokralaiselle.

Onko em. sääntö ristiriidassa lain perusteluiden kanssa, jonka mukaisesti; "Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista on asettaa yhtiön rakennuksessa asuvat ja muut osakkeenomistajat erilaiseen asemaan, jollei erilaisista oikeuksista määrätä yhtiöjärjestyksessä. Esimerkiksi sijoittajaosakkaan on voitava luovuttaa vuokralaiselleen lähtökohtaisesti samanlainen oikeus yhtiön autopaikkoihin kuin talossa asuvilla osakkeenomistajilla on, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta huoneiston luovuttamista toisen käyttöön tai määrätä talossa asuvien osakkeenomistajien etuoikeudesta."


Kysymys 2.
"Autopaikkaa saa käyttää vakituisesti vain autopaikan vuokranneen tai hänen samassa asunnossa asuvan perheenjäsenensä käytössä olevan auton paikoitukseen. Jos autopaikan vuokrannut pitää paikkaa tyhjänä tai käyttää sitä muuhun kuin yllä mainittuun tarkoitukseen yli 2 kk ajan, taloyhtiö purkaa vuokrasopimuksen"

Käytännössä tämä tarkoittaa mm. seuraavaa;
-autopaikkaa ei saa pitää tyhjänä joten paikkaa ei voi saada mikäli käytössäsi ei ole autoa
-yli 2 kk lomaa ei voi pitää ilman, että paikan menettää
-moottoripyörän pysäköinti ei ole mahdollista

Onko yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista asettaa autottomat ja autolliset osakkaat eriarvoiseen asemaan? Toisin sanoen onko lain mukaista, ettei autoton osakas saa pitää paikkaa hallussaan esim. ainoastaan vieraita varten?

immu
Viestit: 1
Liittynyt: 26 Helmi 2013, 11:57

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja immu » 23 Huhti 2013, 13:51

Toivoisin apua asunto-osakeyhtiölain tulkintaa koskevaan asiaan: taloyhtiössämme on syntynyt riitaa siitä miten asunto-osakeyhtiölain 10 §:ää (Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus) pitäisi tulkita. Asunto-osakeyhtiölain 10 §:n perustelujen mukaan "Esimerkiksi sijoittajaosakkaan on voitava luovuttaa vuokralaiselleen lähtökohtaisesti samanlainen oikeus yhtiön autopaikkoihin kuin talossa asuvilla osakkeenomistajilla on". Nyt kuitenkin on kuitenkin esitetty tilanne, jossa sijoittajaosakas, joka EI asu yhtiössä, haluaa vuokrata autopaikan omaan käyttöönsä (eikä luovuttaa oikeutta vuokralaiselleen). Haluaisimme kuitenkin tulkita 10 §:ää niin, että autopaikat jaetaan yhdenvertaisin periaattein taloyhtiössä asuville riippumatta siitä ovat vuokralaisia vai osakkeenomistajia, mutta taloyhtiössä ei asuville ei paikkoja vuokrattaisi. Onko tämä 10 §:n vastaista?

Jyrki OM
Ylläpitäjä
Viestit: 150
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:49

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja Jyrki OM » 31 Heinä 2013, 17:08

Kysyjä joopee:

Hei,asun talossa joka on osakeyhtiö,ei asunto-osakeyhtiö,yhtiöllä 21 pihapaikkaa jotka on jaettu suurimmaksi osaksi vuokralla oleville liikehuoneistoille,mitä isompi liikehuoneisto sitä useampi paikka(esim 3).Itse olen ostanut asuntoni 2001 ja siitä asti yrittänyt saada paikkaa,luovutanko vai onko minulla mitään laillisia oikeuksia?kiitos tulevista vastauksista.

Terv.joopee
Ps.isännöitsijän mukaan taloa ei koske asunto-osakeyhtiö laki?

Vastaus:

Kysymyksestä ei ilmene, onko yhtiö tavallinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet eivät tuota oikeutta hallita tiettyä huoneistoa tai muuta tilaa, vai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jossa määritelmän mukaan jokainen osake yksin tai yhdessä muiden osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksessa tai kiinteistöllä (AOYL 28:2 §). Asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan rekisteröityyn keskinäiseen kiinteistö-osakeyhtiöön, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin (AOYL 28:1 §). Jos keskinäinen kiinteis-töyhtiö on perustettu ennen 1 päivää tammikuuta 1992, asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan vain, mikäli siitä erikseen määrätään yhtiöjärjestyksessä (AOYL 28:1:1.3 §).

Kysymys siitä, mitä lakia kysyjän tarkoittamaan yhtiöön sovelletaan selviää yhtiön yhtiöjärjestyksen ja yhtiön rekisteröintiajankohdan perusteella.

Asunto-osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiölakia soveltavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön auto-paikkojen jakamisessa on noudatettava asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta (AOYL 1:10 §). Oikeuskirjallisuudessa yhdenvertaisuusperiaatetta on tulkittu tällaisen yhtiön autopaikkojen jaossa siten autopaikkoja on ensin tarjottava kaikille osakkaille ja näiden vuokralaisille ja toissijai-sesti yhtiön vuokralaisille ja yhtiön tilojen muille käyttäjille (Kuhanen-Kanerva-Furuhjelm-Kinnunen, Asunto-osakeyhtiölaki, 2010, s. 88-89).

Autopaikkojen jakoa ei saa toimittaa siten, että jako tuottaisi epäoikeutettua etua tietyille osakkaille muiden kustannuksella. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan jokaisella osakkaalla on lähtökohtai-sesti yhdenvertainen oikeus autopaikkaan. Jos paikkoja ei riitä kaikille halukkaille, on niiden jako osakkaiden ja osakkaiden vuokralaisten kesken käytännössä järjestetty esimerkiksi arpomalla auto-paikat ja järjestämällä jonotuslista, jonka mukaisessa järjestyksessä paikat luovutetaan niitä halua-ville (esim. (Kuhanen-Kanerva-Furuhjelm-Kinnunen, Asunto-osakeyhtiölaki, 2010, s. 88-89).
Mikäli yhtiöön sovelletaan yleistä osakeyhtiölakia, autopaikkojen jakamisessa on noudatettava osa-keyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta (OYL 1:7 §). Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin (OYL 1:7 § ja AOYL 1:10 §). Yhtiökokous ja yhtiön johto eivät saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpi-teeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkaalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkaan kustannuksella (AOYL 1:10 §). Jos osakeyhtiölakia soveltavassa yhtiössä kaikki osakkeet tuottavat hallintaoikeuden huoneistoon tai muuhun tilaan vastaavasti kuin asunto-osakeyhtiössä, yhdenvertaisuusperiaatetta tulkittaneen vastaavalla tavalla kuin mitä edellä on esitetty asunto-osakeyhtiölain osalta.

Jos osa yhtiön osakkeista ei tuota hallintaoikeutta huoneistoon tai muuhun tilaan, kysymys ei on tavallisesta kiinteistöosakeyhtiöstä, jossa on sellaisia osakkaita, joiden taloudellisella arvolla mitattavat oikeudet yhtiössä muodostuvat oikeudesta yhtiön liiketoiminnan tuloksen jakamiseen osinkona tai muulla tavoin. Tällaisessa yhtiössä autopaikkojen antaminen alle niiden käyvän arvon osakehuoneistoja hallitsevien osakkaiden käyttöön olisi todennäköisesti yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista niiden osakkaiden kannalta, joilla ei ole huoneistojen hallintaoikeutta. Tällainen päätös vähentäisi yhtiön ansaintamahdollisuuksia ja sitä kautta mahdollisuutta jakaa osinkoa tai muita varoja osakkaille.
Oikeusministeriö ei voi ottaa kantaa autopaikkojen jakoon yksittäistapauksessa.

Jyrki OM
Ylläpitäjä
Viestit: 150
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:49

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja Jyrki OM » 31 Heinä 2013, 17:16

Vastaus kysyjälle STP

Autopaikkojen jaossa tulee noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta. Myös sijoittajaosakkaalla tulee olla oikeus hakea autopaikkaa, vaikka osakas ei asuisikaan yhtiön rakennuksessa. Kysyjän esittä-mässä tilanteessa sijoittajaosakkaat asetetaan erilaiseen asemaan kuin asukasosakkaat. Lain esitöiden mukaan sijoittajaosakkaan on voitava luovuttaa vuokralaiselleen lähtökohtaisesti samanlainen oikeus yhtiön autopaikkoihin kuin talossa asuvilla osakkeenomistajilla on. (HE 24/2009, s. 55). Toisaalta oikeuskirjallisuudessa on tulkittu, että sijoittajaosakkaan uusi vuokralainen joutuisi aina autopaikkojen jonotuslistan hännille (Kuhanen-Kanerva-Furuhjelm-Kinnunen, Asunto-osakeyhtiölaki, 2010, s. 88-89). Toinen osakkaan vuokralaisen vaihdoksen yhteydessä yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen tulkinta voisi olla, että esimerkiksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan jaettavan autopaikan saanut sijoittajaosakas voi tarjota sitä uudelle vuokralaiselleen vuokralaisen vaihdoksen yhteydessä kulumassa olevan kolmen vuoden määräajasta jäljellä olevaksi kaudeksi.

Pelkästään sillä perusteella, että autopaikalla säilytetään moottoripyörää henkilöauton sijasta, ei voida jättää tarjoamatta autopaikkoja tietyille osakkaille.

Arvioitaessa yhdenvertaisuutta tapauskohtaisesti tulee huomioida tilanne kokonaisuutena. Oikeuskäytännön mukaan, mikäli autopaikkoja on selvästi vähemmän kuin osakkaita, voi olla perusteltua asettaa rajoituksia autopaikkojen tyhjänä pitämiselle, jos nämä säännöt koskevat kaikkia osakkaita (Turun hovioikeus, 26.9.2002, nro. 2446). Jos taas autopaikkoja on jokaiselle osakkaalle riittävä määrä tai, jos paikkoja on enemmän kuin osakkaita, ei välttämättä ole perusteltua asettaa autopaikan jatkuvaa käyttöä vaatimukseksi paikan saamiselle. Tällöin voidaan katsoa, että osakkaat asetetaan erilaiseen asemaan, mikäli tietyt osakkaat saavat kaksi tai, jopa enemmän paikkoja, ja autottomat osakkaat eivät saa yhtäkään paikkaa (Rovaniemen hovioikeus, 17.9.1996, nro. 1044).

Jyrki OM
Ylläpitäjä
Viestit: 150
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:49

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja Jyrki OM » 31 Heinä 2013, 17:21

Kysyjä kauris2001

Omistamme äitini kanssa yhdessä asunto-osakkeen. Muutettuamme autopaikkoja oli kaikille ja vuokrasimme suullisella sopimuksella autopaikan. Äidilläni ei ole autoa, minulla on auto ja käyn tietenkin vierailemassa äitini luona.

Tähän asti yhtiön autopaikat ovat riittäneet kaikille halukkaille. Autopaikkoja on 39 ja asuntoja 35. Nyt näyttää autopaikkojen kysyntä kasvavan. Seuraavassa yhtiökokouksessa yhtenä aiheena on autopaikkojen jakoperusteet ja mukana olleessa kirjeessä seuraavia asiota oli tuotu esille.
Taloyhtiön hallitus tukeutuu yhdenvertaisuusperiaatteeseen; paikkoja jaettaessa lähtökohtana tulee olla autopaikan tarve, osakkaalla pitää olla konkreettinen tarve, jotta hän voi vaatia paikkaa, joten päivittäisessä käytössä olevien autot tulee olla etusijalla paikkoja jaettaessa.
Hallitus muistuttaa vielä että autottomat pistokepaikan haltijat eivät voi pitää paikkaa saavutettuna etuna, koska vuokrasopimukset ovat suullisia, suulliset sopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia joiden molemminpuolinen irtisanomisaika on 1 kk.

Viisi autopaikkaa ont nyt yhtiökokouksessa arvonnan kohteena (omistamamme paikka on siinä mukana). Tässä arvonnassa eivät ole mukana sellaiset yhtion asukaat joilla on kaksi autopaikkaa vuokralla yhtä asuntoa kohden.

Toteutuuko tässä taloyhtiön hallituksen esityksessä yhdenvertaisuusperiaate?

Vastaus:

Autopaikkojen jakoa taloyhtiössä koskee yhdenvertaisuusperiaate. Yhdenvertaisuusperiaate ilmenee asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 10 §:stä. Tämän pykälän mukaan taloyhtiön yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä sellaisia päätöksiä, joka tuottaa epäoikeutettua etua osakkeenomistajalle tai muulle taholle yhtiön tai toisen osakkaan kustannuksella.

Kysyjän esittämässä tilanteessa taloyhtiön hallinnassa on enemmän autopaikkoja kuin osakkaita.

Jos autopaikkoja on jokaiselle osakkaalle riittävä määrä tai, jos paikkoja on enemmän kuin osakkai-ta, ei ole perusteltua asettaa autopaikan jatkuvaa käyttöä vaatimukseksi paikan saamiselle (RHO 17.9.1996, dnro. 1044). Autoa omistamattomalle osakkaalle autopaikka voi olla tarpeen myös asukkaan luona käyvien sukulaisten, vieraiden ja kotihoitopalvelun autopaikaksi.

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista olisi, että muutettaessa autopaikkojen jakoperusteita, tulisi uusien sääntöjen koskea kaikkia autopaikkoja yhtäläisesti. Oikeuskirjallisuudessa on suositeltu autopaikkojen jaon järjestämistä siten, että jos autopaikkoja ei ole kaikille halukkaille, paikat arvotaan ja muodostetaan jonotuslista, jonka mukaisessa järjestyksessä paikat jaetaan halukkaille niiden vapautuessa.


Palaa sivulle “1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet”Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija