1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

Soveltamisala, asunto-osakeyhtiön ja osakehuoneiston määritelmä, osakehuoneiston vuokraus, yhtiön toimiala, osakkaan rajoitettu vastuu, enemmistöperiaate, yhdenvertaisuusperiaate, johdon tehtävä, yhtiöjärjestys
Tuntematon
Viestit: 119
Liittynyt: 10 Marras 2011, 21:19

1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja Tuntematon » 17 Elo 2012, 14:30

Autopaikkojen jako on tapahtunut yhtiössämme vuosittain jonotusjärjestelmällä.
Viimeksi asunnon ostanut on viimeisenä jonossa ja autopaikat kiertävät siten, että kauimmin paikkaa hallinnut aina menettää sen vuorollaan ja siirtyy jonon viimeiseksi.
Käytäntö on ollut voimassa 80-luvulta asti ja sitä ei ole moitittu yhdessäkään yhtiökokouksessa ja siihen on oltu tyytyväisiä, koska se on mielestämme ollut tasavertaisesti kaikkia halukkaita kohteleva. Tilanteissa joissa on ollut kaksi tai useampi vuorossa olemme arponeet saajan. 
Nyt yhtiökokouksessa valittu uusi hallitus on sen muuttanut saaden uudet hallituksen jäsenet paikkojen haltijoiksi. Sinällänsä uusi systeemi tuskin on myöskään tasavertaisuutta loukkaava, mutta toisenlainen.


Kysymykseni ovat:
1. Onko uusi laki tasavertaisuuskysymyksissä erilainen kuin entinen? Jos ,niin miten se vaikuttaa soveltavaamme järjestelmään?
2.Voidaanko tulkita että vuosia toiminut systeemi on ollut ikään kuin yhtiö(kokoukse)n hyväksymä, koska siitä ei ole koskaan keskusteltu?
Uusi hallitus muutti järjestelmän ensi töikseen tuomatta asiaa yhtiökokoukseen.

Jyrki OM
Ylläpitäjä
Viestit: 150
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:49

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja Jyrki OM » 17 Elo 2012, 14:33

1. Uutta lakia valmisteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota yhtiön autopaikkojen jakoon vaikka asiasta ei ole nimenomaista säännöstä laissa, koska vastaavia yhtiön tilojen käyttöoikeuksien luovuttamistilanteita voi olla lukematon määrä. Lakiesityksen perusteluissa on kuitenkin käsitelty yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamista autopaikkojen jakoon. Oikeuskirjallisuudessa (esim. Kuhanen - Kanerva – Furuhjelm – Kinnunen, 2010, s. 88) suositellaan jonotuslistan arpomista joko toistaiseksi tai siten, että paikat jaetaan määräajaksi (ja arvotaan uudelleen määräajoin). Lain perusteluiden mukaan talossa asuvia osakkaita ja sijoittajaosakkaita ei saa asettaa eri asemaan vaan sijoittajaosakkaiden vuokralaisilla pitäisi olla samanlainen oikeus autopaikkaan kuin talossa asuvilla osakkailla (HE 24/2009 perusteluiden s. 54).

2. Jos autopaikat annetaan osakkaiden käyttöön käyvän vuokran alittavaan hintaan, aiemmin noudattamanne menettely voi olla yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen (oletan, että autopaikan kerran saanut menettää sen vain myydessään osakkeensa tai luopuessaan siitä vapaaehtoisesti). Osakkaat voivat (esimerkiksi yhtiökokouksessa) omalta osaltaan hyväksyä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisen päätöksen. Suostumus ei kuitenkaan sido kokouksesta poissa olleita osakkaita eikä yhtiön uusia osakkaita (jollei asiasta määrätä yhtiöjärjestyksessä – esim. lakiesityksen 24/2009 perusteluiden s. 54).

Lain mukaan yhtiökokous päättää (tai valtuuttaa hallituksen päättämään) toimista, jotka ovat laajakantoisia tai epätavallisia, vaikuttavat olennaisesti osakehuoneistojen käyttämiseen tai huoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin (AOYL 7:2 §). Autopaikkojen hinnoittelusta, saatavuudesta (lähiympäristö mukaan lukien) ja muista vastaavista seikoista riippuen autopaikkojen jakoperusteiden muuttaminen saattaa olla tällainen asia varsinkin, jos autopaikkojen jakoperusteista on aiemmin päätetty yhtiökokouksessa.

Jyrki OM
Ylläpitäjä
Viestit: 150
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:49

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate, henkilö- ja pakettiautojen pitäminen taloyhtiön autopaikoilla, oikeus saada tieto hallituksen päätöksestä (AOYL 1:10 § ja 7:2 § ja 7:6 §)

ViestiKirjoittaja Jyrki OM » 23 Loka 2012, 14:10

Toinen samaan asiaan liittyvä kysymys

Mistä voisin kysyä neuvoa sellaseen asiaan kun että hallitus on tehnyt sellasen päätöksen että pihanparkkipaikalla ei saa pitää pakettiautoa ainoastaan henkilöautoa. Onko päätös laillinen? Minulla on autopaikka pihalla ja normaalisti mulla on siinä henkilöauto mutta välillä töiden takia siinä on pakettiauto ja henkilöauto ei tietenkään silloin ole pihalla. Pakettiauto (Hiace) on aina ruudun sisällä eikä näin ollen ole kenenkään tiellä. Hallituksessa on yksi ihminen jota tämä asia ei miellytä ja sen takia tällänen päätös on tehty. Onko hallituksen päätökset edelleen niin että niitä ei tarvitse näyttää? salaisia?!
Mielestäni tässä asiassa ei ole mitään järkeä ja ajattelin ottaa selvää asiasta joltain lakimieheltä.

Osaisitteko neuvoa mua tässä asiassa mihin otan seuraavaksi yhteyttä? Jään odottamaan vastaustanne
Ystävällisin terveisin

Vastaus:

Taloyhtiön autopaikkojen jakoon ja käyttämiseen sovelletaan asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta myös sen suhteen, minkä tyyppisiä autoja osakkaat voivat säilyttää autopaikoilla. Lähtökohtaisesti yhtiö ei voi rajoittaa autopaikkojen käyttöä siten, että vain tietyn tyyppisiä autoja saa säilyttää yhtiön autopaikoilla, jos tietyn tyyppisten autojen säilyttämisestä ei aiheudu selvää haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille.

Tältä istumalta tällainen haitta saattaisi pakettiauton osalta olla lähinnä se, että autopaikat ovat lähes kiinni asuinrakennuksessa, jonka katutasossa asuinhuoneistoja, joiden osalta henkilöautoa selvästi korkeampi pakettiauto olennaisesti vähentäisi näkyvyyttä pihalle ja vähentäisi huoneiston valoisuutta ja toisaalta pakettiauton korkeammalla olevasta ohjaamosta voisi nähdä helpommin ensimmäisen kerroksen huoneistoihin.

Osakkaan oikeuteen saada tietoja autopaikkoja koskevista hallituksen päätöksistä on vastattu jäljempänä 7 luvun kohdalta (7:06 §).

Jyrki OM
Ylläpitäjä
Viestit: 150
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:49

1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja matkailuauton säilyttäminen taloyhtiön parkkipaikalla

ViestiKirjoittaja Jyrki OM » 12 Marras 2012, 15:30

Kansalainen kysyy:

Onko olemassa säädöstä, jonka perusteella matkailuajoneuvon kesäpysäköinti voidaan kieltää tai sallia yksityisen taloyhtiön pysäköintipaikalla? Yhtiöllä ei ole järjestyssääntöjä.

Jyrki OM
Ylläpitäjä
Viestit: 150
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:49

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja matkailuauton säilyttäminen taloyhtiön parkkipaikalla

ViestiKirjoittaja Jyrki OM » 12 Marras 2012, 15:33

Asunto-osakeyhtiölaissa ei erikseen säädetä asunto-osakeyhtiön autopaikkojen käyttämisestä. Taloyhtiön autopaikkojen jakoon ja käyttämiseen sovelletaan asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta myös sen suhteen, minkä tyyppisiä autoja osakkaat voivat säilyttää autopaikoilla. Lähtökohtaisesti yhtiö ei voi rajoittaa autopaikkojen käyttöä siten, että vain tietyn tyyppisiä autoja saa säilyttää yhtiön autopaikoilla, jos tietyn tyyppisten autojen säilyttämisestä ei aiheudu selvää haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille.

Tältä istumalta tällainen haitta saattaisi matkailuajoneuvon osalta olla lähinnä se, että autopaikat ovat lähes kiinni asuinrakennuksessa, jonka katutasossa asuinhuoneistoja, joiden osalta henkilöautoa selvästi korkeampi matkailuajoneuvo olennaisesti vähentäisi näkyvyyttä pihalle ja vähentäisi huoneiston valoisuutta ja toisaalta matkailuajoneuvon korkeammalla olevasta ohjaamosta voisi nähdä helpommin ensimmäisen kerroksen huoneistoihin.

Matkailuajoneuvon tulee lisäksi mahtua autopaikalle siten, että siitä ei aiheudu haittaa. Pysyvä majoittuminen matkailuajoneuvoon taloyhtiön parkkipaikalle poikkeaa pysäköinnistä. Majoittumista matkailuajoneuvoon asunto-osakeyhtiön autopaikalle voidaan siitä muille aiheutuvien haittojen johdosta rajoittaa.

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja OM » 12 Marras 2012, 16:18

Taloyhtiömme hallituksessa on käyty paljon keskustelua yhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen jakamisesta. Tilanne on pähkinänkuoressa seuraavanlainen:

• Autopaikkoja on taloyhtiössämme enemmän kuin huoneistoja. Ylimääräiset autopaikat on jaettu kakkospaikoiksi niitä tarvitseville.
• Ennen uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanastumista taloyhtiössä oli autopaikkasääntö, joka takasi jokaisen huoneiston haltijalle haluttaessa autopaikan riippumatta siitä, oliko huoneiston haltijalla autoa hallinnassaan.
• Uuden asunto-osakeyhtiölain astuttua voimaan, taloyhtiön varsinainen yhtiökokous vahvisti uuden autopaikkasäännön, joka edelleen takaa jokaisen huoneiston haltijalle autopaikan riippumatta siitä, onko huoneiston haltijalla autoa hallinnassaan.

Uuden autopaikkasäännön hyväksymisen jälkeen yksi hallituksen jäsen vaati yhtiökokouksen päätöksen kumoamista lainvastaisena, vedoten uuteen asunto-osakeyhtiölakiin ja erityisesti laissa esitettyyn yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Moitteen alaisena oli nimenomaisesti autopaikan takaaminen jokaisen huoneiston haltijalle riippumatta siitä onko tällä hallinnassaan autoa tai ei.

Kysymys kuuluu: Onko yhtiökokouksen hyväksymä autopaikkasääntö kuvatuilta osin yksiselitteisesti uuden asunto-osakeyhtiölain vastainen ja täten mitätön?

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja OM » 12 Marras 2012, 16:18

Asunto-osakeyhtiölaissa ei nimenomaisesti säädetä taloyhtiön autopaikkojen jaosta. Autopaikkojen jakamiseen sovelletaan kuitenkin lain 1 luvun 10 §:ää (yhdenvertaisuusperiaate), jonka mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakkeenomistajat ovat käytännössä eri asemassa sen suhteen, asuvatko he huoneistossa itse vai ovatko he sijoitusosakkaita, jotka luovuttavat huoneistot edelleen vuokralaisille. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää yhdenvertaista kohtelua riippumatta siitä, asuvatko osakkaat itse taloyhtiön rakennuksessa. Sijoitusosakkaan on voitava luovuttaa vuokralaisilleen lähtökohtaisesti samanlaiset oikeudet yhtiön autopaikkoihin, kuin talossa asuvilla osakkeenomistajilla on. Autoa omistamattomalle osakkaalle autopaikka voi olla tarpeen myös vieraiden autopaikaksi. Autopaikan takaaminen jokaisen osakehuoneiston haltijalle riippumatta siitä onko tällä hallinnassan autoa ei siten ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista.

Autopaikoista saattavat olla kiinnostuneita myös asunto-osakeyhtiön välittömässä hallinnassa olevien huoneistojen vuokralaiset, jotka eivät ole asunto-osakeyhtiön osakkaita tai saaneet vuokraoikeutta asunto-osakeyhtiön osakkaalta. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, ettei tällaisilla vuokralaisilla ole osakkeenomistajia vastaavaa asemaa autopaikkoja jaettaessa, vaan osakkeenomistajat tulee asettaa etusijalle taloyhtiön vuokralaisiin nähden.

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja OM » 12 Marras 2012, 16:19

Olen vasta n.5 kuukautta sitten muuttanut taloyhtiöön asumaan ja ostanut oman osakehuoneiston. Minulla on auto ja isännöisijä ilmoitti ,että ei ole vapaita autopaikkoja,vaan pitää asettua jonoon. Nyt olen huomannut ,että taloyhtiössä on kolme paikkaa aina vapaana, varattuna sellaisille ihmisille joilla ei ole autoa, he käyttävät niitä sukulaisten parkkipaikkoina,ja enimmäkseen ne ovat tyhjänä.
Onko minulla oikeus vaatia paikkaa itselleni ?

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)

ViestiKirjoittaja OM » 12 Marras 2012, 16:19

Ks. vastaus yllä. Taloyhtiön autopaikkojen jakamiseen sovelletaan yhdenvertaisuusperiaatetta. Osakkaan on voitava luovuttaa vuokralaiselle lähtökohtaisesti samanlaiset oikeudet yhtiön autopaikkoihin kuin yhtiön talossa asuvilla osakkeenomistajilla on, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta huoneiston luovuttamista toisen käyttöön tai määrätä talossa asuvien osakkeenomistajien etuoikeudesta. Autoa omistamattomalle osakkaalle autopaikka voi olla tarpeen myös vieraiden autopaikaksi.

ArtPi
Viestit: 1
Liittynyt: 15 Maalis 2013, 22:51

1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja autopaikat; paikan varaaminen vuokralaisen käyttöön (AOYL 1:10 §)

ViestiKirjoittaja ArtPi » 15 Maalis 2013, 23:02

Voiko muualla asuva osakas varata ja maksaa autopaikan vuokralaisen puolesta ja sisällyttää autopaikan vuokrasopimukseen ?
Eikö tällä tavalla toteudu osakkeenomistajien yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiölain hengen mukaisesti ?

Voiko taloyhtiön isännöntiyhtiö kieltää muualla asuvan osakkeenomistajan autopaikan vuokrauksen vuokralaistaan varten ?
Taloyhtiössä ei ole dokumentoitua säännöstöä autopaikkojen jakoon.


Palaa sivulle “1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet”Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija