Sivu 1/1

24:02 § Muutostyö ja osakkaan vastuu vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta (AOYL 4:3, 5:1 ja 24:2 §)

Lähetetty: 03 Joulu 2012, 16:39
Kirjoittaja raimokorva
Asunto-osakkeen kph on liian pieni pyykinpesukoneelle.
Isännöitsijä ilmoitti, että koneen voi asentaa myös keittiöön. Tällöin osakkaalla on vastuu mahdollisesta vesivahingosta taloyhtiön rakenteille.
Asunnossa on vuokralainen, joka aiheuttaa vesivahingon taloyhtiön rakenteille ja muille osakkaille esim. laiminlyömällä koneen valvonnan pesun aikana.
Voiko taloyhtiö vaatia osakasta korvaamaan vuokralaisen aiheuttaman vahingon?

Re: 24:02 § Muutostyö ja osakkaan vastuu vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta (AOYL 4:3, 5:1 ja 24:2 §)

Lähetetty: 27 Helmi 2013, 13:58
Kirjoittaja OM
Osakkaan on huolehdittava hallinnassaan olevista tiloista huolellisesti. Lain mukaan osakkaan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkaalle tai muulle henkilölle (AOYL 24:2.1 §). Kysymyksestä ei ilmene, miten pesukone on asennettu keittiöön (esimerkiksi onko keittiössä ollut valmiina taloyhtiön toimesta asennettu pesukoneen vesihana ja poistoveden viemäröinti ja paikka pesukoneelle) vai onko osakas tai vuokralainen tehnyt itse tarvittavat järjestelyt, onko osakas neuvonut vuokralaista asentamaan pesukoneen keittiöön vai onko vuokralainen ollut omatoiminen sekä onko pesukoneen asentanut vuokralainen tai osakas itse vai alan ammattilainen. Myös nämä seikat voivat vaikuttaa osakkaan vastuuseen vuokralaisen aiheuttamasta vesivahingosta.

Jos pesukone on virheellisesti asennettu (hyvän rakennustavan vastaisuus), vastuussa ovat lähtökohtaisesti asennustyön suorittaja ja tilaaja. Vuokranantaja-osakas ei vastaa vuokralaisen menettelystä, ellei osakas itse ole menetellyt lainvastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta Jos osakas on nimenomaisesti suostunut työhön tai hänen on pitänyt muuten tietää siitä etukäteen, osakkeenomistaja voi olla vastuussa esimerkiksi vuokralaisensa työstä yhtiölle aiheutuvasta vahingosta, jos osakas ei huolehdi siitä, että vuokralaisen työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa (Hallituksen esitys 24/2009, s. 271). Osakkaan vastuu arvioidaan tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella. Oikeusministeriö ei ota kantaa korvaus- ja vastuukysymyksiin yksittäistapauksissa..

Osakas ei voi tehdä vuokralaisensa kanssa sellaista sopimusta, joka rajoittaisi osakkaan vastuuta taloyhtiöön nähden. Siten sopimuksella, jolla osakas oikeuttaa vuokralaisen tekemään muutoksia vuokrahuoneistoissa, ei voida rajoittaa osakkaan velvollisuutta huolehtia siitä, että muutostöistä ilmoitetaan asianmukaisesti taloyhtiölle, eikä osakkaan korvausvastuuta sellaisista muutostöistä aiheutuvista vahingoista, jotka vuokralainen on tehnyt vuokrasopimukseen perustuvan valtuutuksen nojalla. Jos vuokranantaja-osakas sallii vuokralaisen tehdä osakkaan muutostyöoikeuden mukaisia muutoksia, vuokranantajan on myös huolehdittava ja vastattava taloyhtiöön nähden siitä, että muutostyöt ilmoitetaan ja tehdään lain mukaisesti.

Jos vuotovahinkoa ei voida pitää yhtiön eikä toisaalta myöskään osakkeenomistajan aiheuttamana, on sovellettava kunnossapitovastuuta koskevia normeja. Jos osakehuoneiston pinnoitteiden vaurioituminen ei aiheudu rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan muun rakennuksen osan vian tai korjaamisen vuoksi, yhtiö ei vastaa sisäosien kunnostamisesta osakehuoneistossa, jossa vahinko on tapahtunut. Vuotovahingon aiheutuessa osakkeenomistajan omasta laitteesta, on perusteltua, että osakkeenomistaja vastaa pintamateriaalien purkamisesta sekä niiden ennalleen saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (Hallituksen esitys 24/2009, s. 85).

Asunto-osakeyhtiölain lähtökohtana on, että yleensä osakas voi luottaa siihen, että huoneiston muu asukas eli tyypillisesti vuokralainen käyttää huoneistoa huolellisesti ja ilmoittaa mahdollisista puutteista. Jos sen sijaan osakkaalle on ilmoitettu vuokralaisen epäasiallisesta käyttäytymisestä huoneistossa tai osakkaalla on muu perusteltu syy epäillä huoneiston hoitoa epäasianmukaiseksi, osakkaalla voi olla velvollisuus seurata huoneiston käyttöä ja kuntoa aktiivisemmin (Hallituksen esitys 24/2009, s. 96). Osakkaan vastuu voi perustua myös yleiseen vahingonkorvauslakiin siinä tapauksessa, että vahingonkorvausvelvollisuus ei seuraa asunto-osakeyhtiölain korvaussäännöksistä.