Sivu 1/1

4:07 § Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapitotyöstä; hanan vaihto (AOYL 4:7 ja 5:2 §)

Lähetetty: 06 Helmi 2014, 10:03
Kirjoittaja hallpj57
Asunto-osakeyhtiön osakas (paritalo) haluaa uusia (käyttökunnossa olevat) kylpyhuoneensa allaskaapin altaineen ja peilikaapin, jossa on kiinteä valaisinsähköasennus. Altaan vaihto edellyttää vähintäänkin nykyisen hanan irrottamista ja kiinnittämistä tai kokonaan uuden hanan hankkimista ja kiinnittämistä. Veden tulo altaaseen pitää sulkea vaihdon takia sekä vesilukko putkineen todennäköisesti myös uusia.

Onko kyseessä asunto-osakeyhtiölain tarkoittama "työ, joka voi vaikuttaa yhtiön (tai toisen osakkaan) vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan"?

Eikö ilmoitusvelvollisuus ole laissa juuri sen takia, että hallitus/isännöitsijä voi varmistaa, että osakkeenomistajankin työt suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan hyvän rakennustavan mukaisesti?

Ilmoitusvelvollisuus voinee siis koskea myös osakkaan vastuulla olevia kunnossapito- ja muutostöitä?

Onko osakkaalla siis tässä tapauksessa velvollisuus ilmoittaa muutostyöstä asunto-osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle?

Re: 4:07 § Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapidosta; hanan vaihto (AOYL 4:7 ja 5:2 §)

Lähetetty: 16 Joulu 2014, 16:29
Kirjoittaja OM
Olipa kyse osakkaan kunnossapito- tai muutostyöstä, tulee osakkaan ilmoittaa työstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen (AOYL 4:7 ja 5:2 §).

Oikeusministeriö on vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen laatinut yhteistyössä Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kuluttajaliiton kanssa oppaan kunnossapito- ja muutostöitä koskevasta asunto-osakeyhtiön osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista:

http://oikeusministerio.fi/material/att ... suista.pdf

Oppaan mukaan laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus koskee aina esimerkiksi putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-laitteen istuin) vaihtamista ja asentamista sekä muita veden katkaisemista edellyttäviä töitä.