4:02 § Kunnossapitovastuu, vahingonkorvausvastuu, kosteusvaurio, osakkaan toteuttama asennus (AOYL 4:2-3 ja 24:2 §)

Kunnossapitovastuun jako yhtiön ja osakkaan kesken ja kunnossapito-oikeus, kunnossapitoa koskevat ilmoitukset ja valvonta, viranomaisen lupa ja kunnossapitotyö tuomioistuimen päätöksellä
timokananen
Viestit: 1
Liittynyt: 29 Marras 2012, 23:32

4:02 § Kunnossapitovastuu, vahingonkorvausvastuu, kosteusvaurio, osakkaan toteuttama asennus (AOYL 4:2-3 ja 24:2 §)

ViestiKirjoittaja timokananen » 29 Marras 2012, 23:48

Ostin asunnon 7 vuotta sitten. Teetin siinä keittiöremontin 5 vuotta sitten. Kaapistot ja pinnat uusittiin. Nyt syksyllä alemman huoneiston asukas ilmoitti veden valuvan hormistoa pitkin (vähän vettä). Peli seis ja vian paikannus. Vuotokohta oli asuntoni vastianpesualtaan viemäriliitos. Liitos oli irronnut vaimoni yrittäessä aukaista tukkeutunutta viemäriä kumitulpalla. Muuta vuotoa viemärissä ei aiukaisemmin ollut. Lattiat auki ja kuivatusta ym. 3 viikkoa meni. Taloyhtiön vakuutus ei korvannut kun totesivat että liitos oli väärin tehty. Itse kävin parissa LVI-liikkeessä kysymässä miten liitos tehdään ja he antoivat ohjeen samoin kuin asuntooni oli remontin aikana tehty. Tekijäfirma oli mennyt vuosi sitten konkurssiin. Nyt tietenkään sekä itseni että alakerran asukkaan vakuutusyhtiöt eivät korvaa vedoten kiinteistön vakuuttaneen yhtiön epäävään päätökseen. Kuka siis korvaa. Siinä monen tuhannen taalan kysymys.

OM
Ylläpitäjä
Viestit: 220
Liittynyt: 11 Marras 2011, 00:26

Re: 4:02 § Kunnossapitovastuu, vahingonkorvausvastuu, kosteusvaurio, osakkaan toteuttama asennus (AOYL 4:2-3 ja 24:2 §)

ViestiKirjoittaja OM » 17 Kesä 2013, 12:19

Osakkaan on hoidettava huoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakas ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti (AOYL 4:3.2 §). Osakkeenomistajan on näytettävä, ettei hän ole menetellyt huoneiston hoidossa huolimattomasti eikä ole aiheuttanut vahinkoa toimenpiteellään tai laiminlyönnillään. Tämä perustuu siihen, että osakkeenomistajalla osakehuoneiston haltijana yleensä paremmat mahdollisuudet esittää asiassa näyttöä kuin yhtiöllä (hallituksen esitys 24/2009, s. 89). Jos liitoksen rikkoutuminen on ollut seurausta huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä, on kysymys lähinnä siitä kattaako osakkaan tai yhtiön vakuutus tällaista vahinkoa. Emme vastaa tässä palvelussa vakuutusyhtiön korvauspäätöksiä ja vakuutussopimusten tulkintaa koskeviin kysymyksiin.

Osakkaan on noudatettava hyvää rakennustapaa kunnossapito- ja muutostöissä (AOYL 4:1, AOYL 5:1). Jos kunnossapito- tai muutostyö toteutetaan huolimattomasti tai hyvän rakennustavan vastai-sesti ja tästä aiheutuu vahinkoa yhtiölle tai osakkaalle, on työt tehnyt tai teettänyt osakas vastuussa aiheutuneista vahingoista, ellei hän pysty osoittamaan huolellisuuttaan. (Jauhiainen, Järvinen, Neva-la – Asunto-osakeyhtiölaki 2010 s.956)

Hyvällä rakennustavalla tarkoitetaan rakentamistapaa, joka noudattaa rakennusaikana voimassa olevaa rakennuslakia ja rakennusasetuksia, muita rakentamista ohjaavia lakeja sekä Suomen raken-tamismääräyskokoelman määräyksiä, RT-ohjekortteja, rakennusalan yleisiä latuvaatimuksia (RYL-1961, RYL 80, RYL 90) tai Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemia suunnitteluohjeita (RIL-ohjeita) voimassa olevia rakennusalan oppilaitosten käyttämiä alan oppikirjoja tai muuta sel-laista kirjallisuutta, joka on toiminut suunnittelijoiden ja rakentajien oppaana, (Esimerkkinä näistä ovat Tekniikan käsikirjat, Rakennustekniikan käsikirjat, VTT:n julkaisut ja Rakentajan kalenterit.) ja, joka noudattaa rakennustarvikevalmistajan julkaisemia ohjeita, rakenneratkaisuja ja kirjoja

Osakkaan on huolehdittava myös siitä, että hänen sopimuskumppaninaan oleva itsenäinen urakoitsija noudattaa hyvää rakennustapaa sen varmistamiseksi, ettei työstä aiheudu vahinkoa yhtiölle tai muille osakkaille. Jos osakas ei toimi näin, hän voi joutua vastuuseen myös oman sopimuskumppaninsa eli työn tehneen tahon aiheuttamista vahingoista, jos ne ovat syntyneet kunnossapito- ja muutostyötä koskevien määräysten, esimerkiksi hyvän rakennustavan, rikkomisen seurauksena (ks. AOYL 24:2 § ja HE 24/2009, s. 276). Jos liitoksen rikkoutuminen on aiheutunut kysyjän tapauksessa väärin toteutetusta asennuksesta, voi osakkaan vahingonkorvausvastuun kannalta olla merkitystä myös sillä, oliko työn teettänyt sopimuskumppani putkialan ammattilainen vai ei ja miten työn teettänyt osakas varmistui tekijäfirman asiantuntemuksesta. Osakas ei vastaa käyttämänsä urakoitsijan huolimattomuudesta, jos osakas on urakoitsijaa valitessaan toiminut huolellisesti.

Toteuttamiensa ja vastuulleen hyväksymiensä perusjärjestelmien (kuten vesi- ja viemärijärjestelmä) lisäksi yhtiö vastaa sellaisesta osakkaan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa (AOYL 4:2 § - yhtiön oikeudesta osakkaan kunnossapitotyön valvontaan, ks. AOYL 4:9 §). Vaikka yhtiö ei olisi erikseen päättänyt vastuulleen ottamisesta, yhtiö vastaa sellaisen asennuksen kunnossapidosta, joka vastaa yhtiön hyväksymää toimenpidettä ja joka on suunniteltu, toteutettu ja valvottu asianmukaisesti. Kunnossapitovastuun jako tulee kyseeseen, ellei kukaan (työn teettänyt osakas, asennustyön tekijä, huolimattomasti käyttänyt osakas) ole vahingonkorvausvastuun perusteella.

Muutostöiden jälkeen yhtiön vastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja järjestelmiä, jotka yhtiö on hyväksynyt vastuulleen (Jauhiainen, Järvinen, Nevala – Asunto-osakeyhtiölaki 2010 s.177). Yhtiön voidaan katsoa hyväksyneen vastuulleen asennuksen vain, mikäli se on osakkaan ilmoituksen perusteella päätöksellään nimenomaisesti tehnyt vastuun hyväksyvän päätöksen. Mikäli yhtiö ei hyväksy vastuulleen osakkaan tekemiä muutostöitä, on kunnossapitovastuu osakkaalla myös siinä tapauksessa, että osakas tai aiempi osakas on hoitanut muutostyön huolellisesti. Se, vastaako osakkaan teettämä asennus yhtiön toteuttamaa tai vastuulleen hyväksymää toimenpidettä, on ratkaistava tapauskohtaisesti. Osoitukseksi vastaavuudesta voidaan katsoa esimerkiksi, että yhtiö on toteuttanut osakkeenomistajan teettämää asennusta vastaavia asennuksia muissa huoneistoissa. Asennuksen on katsottava vastaavan yhtiön toteuttamaa tai vastuulleen hyväksymää toimenpidettä myös silloin, jos yhtiö on osakkeenomistajan kunnossapitoilmoituksen perusteella todennut sen vastaavan yhtiön toteuttamaa asennusta (HE 24/2009, s. 86-87).


Palaa sivulle “4 luku Kunnossapito”Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija