Haku löysi 150 tulosta

Kirjoittaja Jyrki OM
30 Heinä 2013, 10:04
Keskustelualue: 7 luku Yhtiön hallitus, isännöitsijä ja edustaminen
Aihe: 7:02 § Hallituksen tehtävät, päätös taloyhtiön liittymisestä kiinteistöalan järjestöön, toimivallan jako yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän kesken (AOYL 7:2 § ja 7:17 §)
Vastaukset: 3
Luettu: 23987

Re: 7:09 § Hallituksen jäsenen valitseminen, eroamisoikeus ja ilmoittaminen kaupparekisteriin (AOYL 7:12 §)

Ensimmäiseksi tulee mieleen, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittu ei olekaan suostunut tehtävään tai on muuttanut mieltään ja eronnut tehtävästä jo ennen kuin hänet on ehditty ilmoittaa kaupparekisteriin hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäseneksi voidaan pätevästi valita vain tehtävään suost...
Kirjoittaja Jyrki OM
12 Marras 2012, 15:33
Keskustelualue: 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet
Aihe: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)
Vastaukset: 24
Luettu: 87366

Re: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja matkailuauton säilyttäminen taloyhtiön parkkipaikalla

Asunto-osakeyhtiölaissa ei erikseen säädetä asunto-osakeyhtiön autopaikkojen käyttämisestä. Taloyhtiön autopaikkojen jakoon ja käyttämiseen sovelletaan asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta myös sen suhteen, minkä tyyppisiä autoja osakkaat voivat säilyttää autopaikoilla. Lähtökohtaisesti ...
Kirjoittaja Jyrki OM
12 Marras 2012, 15:30
Keskustelualue: 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet
Aihe: 1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja taloyhtiön autopaikkojen jakaminen (AOYL 1:10 § ja 7:2 §)
Vastaukset: 24
Luettu: 87366

1:10 § Yhdenvertaisuusperiaate ja matkailuauton säilyttäminen taloyhtiön parkkipaikalla

Kansalainen kysyy:

Onko olemassa säädöstä, jonka perusteella matkailuajoneuvon kesäpysäköinti voidaan kieltää tai sallia yksityisen taloyhtiön pysäköintipaikalla? Yhtiöllä ei ole järjestyssääntöjä.
Kirjoittaja Jyrki OM
29 Loka 2012, 11:19
Keskustelualue: 7 luku Yhtiön hallitus, isännöitsijä ja edustaminen
Aihe: 7:06 § Osakkaan oikeus saada tieto häntä koskevasta hallituksen päätöksestä
Vastaukset: 1
Luettu: 22049

Re: 7:06 § Osakkaan oikeus saada tieto häntä koskevan hallituksen päätöksen perusteluista (osakkaalle annettu varoitus - 8:2 §)

Lain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada tieto sellaisesta hallituksen päätöksestä, joka koskee hänen omistamiinsa yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa yhtiöön tai toiseen osakkeenomistajaan. Osakkeenomistajan pyynnöstä tieto on annettava kirjallisesti (AOYL 7:6...
Kirjoittaja Jyrki OM
29 Loka 2012, 11:04
Keskustelualue: 7 luku Yhtiön hallitus, isännöitsijä ja edustaminen
Aihe: 7:04 § Hallituksen jäsenen esteellisyys (isännöitsijä on hallituksen jäsenen oman yhtiön hallituksen varajäsen)
Vastaukset: 1
Luettu: 21441

Re: 7:04 § Hallituksen jäsenen esteellisyys (isännöitsijä on hallituksen jäsenen oman yhtiön hallituksen varajäsen)

Lain mukaan hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa 1) yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta tai muuta oikeustointa tarkoitetun asian käsittelyyn, jos 2) hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka 3) saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa (AOYL 7:4.2 §). Kysymyksen perusteella oletan, e...
Kirjoittaja Jyrki OM
29 Loka 2012, 10:43
Keskustelualue: 6 luku Yhtiökokous
Aihe: 6:34 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen - liikehuoneiston muuttaminen asuinhuoneistoksi (myös 4:2 §, 5:6:35 §)
Vastaukset: 1
Luettu: 4798

Re: 6:34 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen - liikehuoneiston muuttaminen asuinhuoneistoksi (myös 4:2 §, 5:6:35 §)

Yhtiökokouksen päätökseen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta osakehuoneiston käyttötarkoituksen osalta riittää kokoukseen osallistuvien annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista laskettava 2/3:n määräenemmistöpäätös, jos ko. huoneiston osakas siihen suostuu eikä muutos lisää muiden osakkaiden maksu...
Kirjoittaja Jyrki OM
29 Loka 2012, 10:16
Keskustelualue: 9 luku Tilintarkastus, toiminnantarkastus ja erityinen tarkastus
Aihe: 9:04 § Tilintarkastuksen (ja toiminnantarkastuksen) toimikausi ja tilikauden tarkastus (9:6 § ja Tilintarkastuslain 11 §)
Vastaukset: 1
Luettu: 20626

Re: 9:04 § Tilintarkastuksen (ja toiminnantarkastuksen) toimikausi ja tilikauden tarkastus (9:6 § ja Tilintarkastuslain 11 §)

Tilintarkastus ja toiminnantarkastus käsittävät kokonaisen tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen (tilintarkastuksen osalta nimenomaisesti määritelty näin tilintarkastuslain 11 §:ssä, toiminnantarkastuksen osalta AOYL:n 10.1 §:n mukaan toiminnantarkasta...
Kirjoittaja Jyrki OM
29 Loka 2012, 10:14
Keskustelualue: 3 luku Yhtiövastike
Aihe: 3:01 § Vastikkeena perittävä vesimaksu ja huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan (myös 3:3, 3.:4 ja 8:2)
Vastaukset: 1
Luettu: 21256

Re: 3:01 § Vastikkeena perittävä vesimaksu ja huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan (myös 3:3, 3.:4 ja 8:2)

Osakas on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaisesti (AOYL 3:1 §). Yleensä huoneistoissa käytetyn veden kulut ovat yhtiövastikkeella katettavia menoja. Myös vesikuluihin osakkaat osallistuvat tavallisen yhtiövastikeperuste...
Kirjoittaja Jyrki OM
25 Loka 2012, 09:56
Keskustelualue: 8 luku Pääsy osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
Aihe: 8:01 § Pääsy osakehuoneistoon, ikkunoiden vaihto (AOYL 8:1 §)
Vastaukset: 1
Luettu: 21300

Re: 8:1 § Pääsy osakehuoneistoon, ikkunoiden vaihto

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n mukaan yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä sekä hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla on oikeus päästä osakehuoneistoon, kun se on tarpeellista osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä taikka niiden valvomista varten. Käynti...
Kirjoittaja Jyrki OM
25 Loka 2012, 09:46
Keskustelualue: 8 luku Pääsy osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
Aihe: 8:01 § Pääsy osakehuoneistoon, ikkunoiden vaihto (AOYL 8:1 §)
Vastaukset: 1
Luettu: 21300

8:01 § Pääsy osakehuoneistoon, ikkunoiden vaihto (AOYL 8:1 §)

Voiko yksittäinen osakas haitata taloyhtiössä oikeassa järjestyksessä päätetyn remontin kulkua. Kyse on ikkunoiden 3 kpl vaihdosta. Turvalukko käytävässä estää pääsyn yleisavaimella ko. asuntoon. Neuvottelu sopivasta ajankohdasta menee urakka-aikataulun ohi. Voiko yhtiö, joka omistaa rakennuksen ava...

Siirry tarkennettuun hakuun