Haku löysi 220 tulosta

Kirjoittaja OM
07 Tammi 2015, 15:06
Keskustelualue: Tiedotteet
Aihe: 15.1.2016: Kysy asunto-osakeyhtiölaista palvelun käyttö
Vastaukset: 0
Luettu: 47447

15.1.2016: Kysy asunto-osakeyhtiölaista palvelun käyttö

Hyvät käyttäjät,

Kysyasunto-osakeyhtiolaista.fi -palvelussa ei tällä hetkellä voi esittää uusia kysymyksiä. Jo jätettyihin vastaamattomiin kysymyksiin pyritään vastaamaan ajan kanssa.

Palveluun tallennettuja käyttäjien kysymyksiä ja vastauksia voi edelleen hakea ja selata.
Kirjoittaja OM
16 Joulu 2014, 16:29
Keskustelualue: 4 luku Kunnossapito
Aihe: 4:07 § Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapitotyöstä; hanan vaihto (AOYL 4:7 ja 5:2 §)
Vastaukset: 1
Luettu: 21412

Re: 4:07 § Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapidosta; hanan vaihto (AOYL 4:7 ja 5:2 §)

Olipa kyse osakkaan kunnossapito- tai muutostyöstä, tulee osakkaan ilmoittaa työstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomi...
Kirjoittaja OM
16 Joulu 2014, 16:18
Keskustelualue: 3 luku Yhtiövastike
Aihe: 3:05 § Huoneiston käytön estyminen, "evakkoasumisen" kulut (AOYL 3:5 § ja 24 luku)
Vastaukset: 1
Luettu: 22533

Re: 3:05 § Huoneiston käytön estyminen, "evakkoasumisen" kulut (AOYL 3:5 § ja 24 luku)

Emme ota tässä palvelussa kantaa kulujen korvaamiseen yksittäistapauksessa. Jos yhtiö on vahingonkorvausvastuussa kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnin tai väärin suoritetun rakennustyön aiheuttamasta vahingosta, yhtiön korvausvelvollisuuteen sovelletaan asunto-osakeyhtiölain vahingonkorvausvastu...
Kirjoittaja OM
16 Joulu 2014, 16:08
Keskustelualue: 2 luku Osakkeet
Aihe: 2:02 § Osakeoikeuksien käyttö; osakasluettelomerkintä; asukkaiden osallistuminen yhtiökokoukseen (AOYL 2:2, 2:12.1 ja 6:11 §)
Vastaukset: 1
Luettu: 36454

Re: 2:02 § Osakeoikeuksien käyttö; osakasluettelomerkintä; asukkaiden osallistuminen yhtiökokoukseen (AOYL 2:2, 2:12.1 ja 6:11 §)

Osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia, kun hänet on merkitty osakasluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle, että hänen omistukseensa on tullut yhtiön osakkeita ja esittänyt asiasta luotettavan selvityksen (AOYL 2:2 §). Taloyhtiön osakkaat käyttävät pä...
Kirjoittaja OM
16 Joulu 2014, 11:32
Keskustelualue: 4 luku Kunnossapito
Aihe: 4:02 § Yhtiön kunnossapitovastuu; osakkaan rakennusvaiheessa toteuttamat ylimääräiset asennukset
Vastaukset: 1
Luettu: 4366

4:02 §: Yhtiön kunnossapitovastuu; osakkaan rakennusvaiheessa toteuttamat ylimääräiset asennukset

Lain mukaan yhtiö vastaa rakentamistaan tai vastuulleen hyväksymistään lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, ilmanvaihto ja muista sen kaltaisista perusjärjestelmistä (AOYL 4:2 §). Uudisrakennuksessa osakkaan toivomuksesta jo ennen huoneiston luovuttamista tehtävät ylimääräiset tai normaa...
Kirjoittaja OM
29 Tammi 2014, 15:28
Keskustelualue: 8 luku Pääsy osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
Aihe: 8:02 § Koirien pito osakehuoneistoissa (AOYL 8:2 §)
Vastaukset: 3
Luettu: 48285

Re: Koirien pito osakehuoneistoissa (AOYL 8:2 §)

Vastaus käyttäjän "Teea" kysymykseen: Voimassa olevassa laissa ei ole nimenomaisia määräyksiä siitä, mitä yhtiön järjestyssäännöissä tai yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä rakennuksessa olevien tilojen tai piha-alueen käyttämisestä (HE 24/2009, s. 167). Järjestyssääntöjen lainmukaisuus ja...
Kirjoittaja OM
29 Tammi 2014, 14:51
Keskustelualue: 8 luku Pääsy osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
Aihe: 8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan; häiritsevän elämän viettäminen osakehuoneistossa (AOYL 8:2 §)
Vastaukset: 5
Luettu: 30957

Re: 8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, häiritsevän elämän viettäminen (AOYL 8:2-3 §)

Vastaus käyttäjän "Pepi007" kysymykseen: Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajan hallinnassa olevan huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan enintään kolmen vuoden ajaksi, jos osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää. Käytännössä tyypillinen tilanne on huoneistossa öiseen aikaan ta...
Kirjoittaja OM
29 Tammi 2014, 14:19
Keskustelualue: 8 luku Pääsy osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
Aihe: 8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan; häiritsevän elämän viettäminen osakehuoneistossa (AOYL 8:2 §)
Vastaukset: 5
Luettu: 30957

8:02 § Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, häiritsevä elämä, varoituksen tiedoksianto (AOYL 8:2-3 §)

Vastaus käyttäjän "minna7fenell" kysymykseen: Emme ota kantaa hallintaan oton edellytyksiin yksittäistapauksessa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää osakkaan hallinnassa olevan huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan enintään kolmen vuoden ajaksi, jos osakehuoneistossa v...
Kirjoittaja OM
29 Tammi 2014, 13:48
Keskustelualue: 6 luku Yhtiökokous
Aihe: 6:25 § Osakkaan tiedonsaanti, osakkaan kyselyoikeus yhtiökokouksessa ja oikeus saada tieto hallituksen päätöksestä (AOYL 6:25 § ja 7:6 §) ja moiteoikeus (23 luku)
Vastaukset: 3
Luettu: 9496

Re: 6:25 § Osakkaan kyselyoikeus - vastaus kokouksen jälkeen, kun vastaamiseen tarvittavat tiedot eivät ole yhtiökokouksen käytössä (AOYL 6:25 §)

Hallitus ja isännöitsijä voivat kieltäytyä vastaamasta yhtiökokouksessa käsiteltävää asiaa koskevaan osakkaan kysymykseen vain, jos tietojen antaminen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa (lähinnä henkilötietojen ja liikesalaisuuksien kertominen, josta kysyjän tapauksessa ei ole kyse). Siinä tapauk...
Kirjoittaja OM
28 Tammi 2014, 17:05
Keskustelualue: 4 luku Kunnossapito
Aihe: 4:01 § Yhtiöjärjestyksen muutos: kunnossapitovastuun siirtäminen osakkaalle ja yhdenvertaisuusperiaate (AOYL 1:10 §, 4:1 §, 4:2 §, 4:3 §, 6:34 §)
Vastaukset: 3
Luettu: 33747

Re: 4:01 § Kunnossapitovastuun siirtäminen yhtiöltä osakkaalle, päätöksenteko, vastuu olemassa olevista kunnossapitotarpeista (AOYL 4:1 §)

Asunto-osakeyhtiölain perusteluissa (HE 24/2009, s. 78), oikeuskäytännössä (KKO 2007:15 ja Rovaniemen HO 21.3.2002 nro 146) ja oikeuskirjallisuudessa (esim. Kuhanen-Kanerva-Furuhjelm-Kinnunen, Asunto-osakeyhtiölaki 2010, s.219) on katsottu, että kunnossapitovastuun siirtäminen osakkaalle ilman tämän...

Siirry tarkennettuun hakuun